9. des. 2012

Luke 9 : Jauchzet, frohlocket

Image: my iPhoneTo lys for håp og glede.
Og første sats av noe av det vakreste som finnes, Juloratoriet. 
Krusemannen har som vanlig funnet en fantastisk Bach-innspilling, dirigert av Gardiner.


Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!


(Shout for joy, exult, rise up, glorify the day,
praise what today the highest has done!
Abandon hesitation, banish lamentation,
begin to sing with rejoicing and exaltation!
Serve the highest with glorious choirs,
let us honour the name of our ruler!).

1 kommentar:

Anaruh sa...

Jeg her helt enig - dette er noe av det vakreste som finnes, og jeg får frysninger hver eneste gang jeg hører det!