1. feb. 2008

På høy tid å gi slipp


I flere dager har jeg gått forbi denne stakkaren. Selv klarte jeg å gi slipp på julen trettende dag, slik som tradisjonen ofte er. Det vil si, med noen unntak. Jeg innrømmer at det står igjen en adventsstjerne i et vindu som ellers ville blitt vel mørkt, og vi bruker fortsatt hjertekoppene fra Pentik (men de kan for så vidt passere hele året, særlig når vi nærmer oss valentine?). På søndag er det i hvert fall fastelaven, som jo er starten på fasten, tiden for ettertanke og forberedelse før påske. Så hvis det skal være som i sangen, at "julen varer helt til påske", må vi vel hjelpe den siste nøleren. Kanskje han bare trenger en bolle med krem og syltetøy!?

Ingen kommentarer: